خواص د اروئی زیتون

خواص د اروئی: زیتون رسیده از نظر طب قدیم ایران گرم و قابض است و میوه نارس زیتون سرد و خشک است و روغن زیتون گرم و خشک است . برگ درخت زیتون نیز گرم و خشک می باشد . د م کرد ه برگ زیتون د اروی خوبی برای پائین آوردن فشار خون می باشد . بدین منظور باید ۲۰ عدد برگ زیتون را د اخل ۳۰۰ گرم آب ریخته و آنرا بمدت ۱۵ دقیقه بجوشانید . سپس کمی قند بآن اضافه کرده و بمقدر یک فنجان د وبار در روز از آن بنوشید . بعد از دو هفته باید بمدت ۸ روز نوشیدن این د م کرد ه را قطع کنید و سپس ادامه دهید . روغن زیتون نرم کنند ه و صفرا بر است . ۳)روغن زیتون د فع کنند ه سنگ کیسه صفرا است برای این منظور باید آنرا با آبلیمو مصرف کرد . ۴)روغن زیتون کرم کش است . ۵)روغن زیتون برای رفع سرفه های خشک مفید است . ۶)برای رفع خارش گزید گی حشرات ، روغن زیتون را به محل گزید گی بمالید . ۷)بدن بچه هایی را که مبتلا به نرمی استخوان و کم خونی هستند با روغن زیتون ماساژ د هید اثر مفید ی دارد ۸)برای رفع خشکی لثه ، روغن زیتون را بر روی لثه بمالید . ۹)برای برطرف کردن خراش و ترک پوست ، گلیسیرین و روغن زیتون را بمقد ار مساوی با هم مخلوط کرد ه و روی پوست بمالید . ۱۰)دم کرد ه برگ درخت زیتون تب بر است . ۱۱)جوشاند ه برگ درخت زیتون برطرف کنند ه نقرس و روماتیسم است . ۱۲)برای سرباز کرد ن جوشها و کورک ها زیتون را له کرد ه و روی جوش یا کورک بمالید . ۱۳)د م کرد ه و جوشاند ه پوست درخت زیتون تب بر و د رمان کنند ه مالاریا است . ۱۴)پماد میوه نارس زیتون برای سوختگی مفید است ۱۵)جوید ن برگ زیتون برای از بین بردن زخم های دهان مفید است ۱۶)برای رفع سستی فلج و لقوه و تقویت نیروی جنسی باید ۸۰ گرم روغن زیتون را با ۱۴ گرم کند ر و ۱۶ گرم سیاه د انه مخلوط کرد ه و بمد ت سه روز از آن بخورید ۱۷)مصرف روغن زیتون از امراض قلبی و سرطان جلوگیری می کند . ۱۸)و بالاخره روغن زیتون بهترین روغن برای پخت و پز می باشد زیرا در اثر حرارات خراب نمی شود