عیدی قرن برای شما

زیتون بی هسته ویژه

33/000 تومان

28/000 تومان

زیتون باهسته ویژه

32/000 تومان

28/000 تومان

روغن زیتون تصفیه شده 250 سی سی

55/000 تومان

47/000 تومان

روغن زیتون بکر بودار 250 سی سی

53/000 تومان

46/000 تومان

روغن زیتون تصفیه شده 500 سی سی

102/000 تومان

87/000 تومان

روغن زیتون بکر بودار 500 سی سی

98/000 تومان

84/000 تومان

رب نارنج محلی - شیشه ای

30/000 تومان

27/000 تومان

سس فلفل تند محلی

20/000 تومان

17/000 تومان

لذت تکرار یک خرید با
مجموعه فروشگاهای حاج صفری و پسران اصل