اگر ترشی تمبر هندی خور باشید، حتما تا به حال ترشی تمبر هندی فروشگاه سرای حاج صفری وپسران  را امتحان کرده‌اید اما این بار پیشنهاد دیگری برایتان داریم؛