در تماس باشید

دفتر مرکزی زیتون صفری
همین حالا تماس بگیرید

دفتر مرکزی

ما دوست داریم از شما بشنویم

ادمین

رضا دانشور

پشتیبانی سایت
09112909823

ادمین

خانم خادم

واحد فروش
09116222561

ادمین

خانم عزیزی

واحد حراست
09112909819

ادمین

خانم جعفری

واحد فروش
09112909822

ادمین

خانم بشارتی

واحد بازرگانی
09112909818

حاج صفری و پسران اصل
زیتون صفری