خرید زیتون و روغن زیتون رودبار

بهترین زیتون و روغن زیتون کشور

دسته بندی های انواع زیتون و روغن زیتون های موجود در فروشگاهای زیتون حاج صفری و پسران اصل را میتوانید در این بخش مشاهده کنید. با کلیک کردن روی هر دسته به صفحه دیگری انتقال و زیرمجموعه هر محصول را مشاهده خواهید کرد.

زیتون تازه مشاهده بیشتر »

زیتون کنسروی سوپر ویژه

زیتون
کنسروی

زیتون کنسروی با هسته

زیتون بی هسته ویژه

زیتون
بی هسته

زیتون کنسروی بی هسته

زیتون شکسته ویژه

زیتون
شکسته

زیتون شکسته سنتی

زیتون اسلایس ممتاز

زیتون
اسلایس

زیتون کنسروی بی هسته حلقه حلقه شده

روغن زیتون مشاهده بیشتر »

روغن زیتون بودار محلی 1 لیتری

روغن
محلی

روغن زیتون فرابکر خالص ترین روغن زیتون رودبار

روغن زیتون بکر بودار 1 لیتری

روغن
بکر

روغن زیتون بکر بودار

روغن زیتون بی بو تصفیه شده

روغن
بدون بو

روغن زیتون تصفیه شده بدون رایحه

روغن زیتون مالشی (ماساژ)

روغن
طبی

روغن زیتون کهنه مخصوص ماساژ

سایر محصولات مشاهده بیشتر »

حاج صفری و پسران اصل
زیتون صفری