فروش زیتون شکسته درشت محلی رودبار را می توان بصورت تناژ بالا با قیمت مناسب خرید کرد.
زیتون ها می توان به سه صورت کنسروی – شکسته و بی هسته باشند. معمولا زیتون‌های سبز یا زیتون‌هایی که اندکی مانده تا رسیده شوند را برای مدتی در محلول‌های قلیایی قرار می دهند تا تلخی زیتون گرفته شود. سپس مدتی در آب می‌خوابانند و سرانجام در ظرف محتوی محلول کم‌نمک (مخلوط آب، نمک و سرکه) نگه می‌دارند یا اینکه از همان ابتدا فرآیند گرفتن تلخی را تنها با آب‌نمک انجام می‌دهند.