شعبه پنج

شعبه پنج

فروشگاه شماره ۵ زیتون حاج صفری و پسران اصل
امام زاده هاشم،بعد از عوارضی رشت -قزوین
تلفن :  ۴۶۶۹۱۸۸ ( ۰۱۳۳ )

www.hajsafari.com