شعبه چهار

رودبار ، ابتدای ورودی بلوار شهید انصاری ( از سمت رشت )
تلفن : ۰۹۱۱۱۳۲۴۱۴۳ ، ۴۶۲۱۰۱۰ ( ۰۱۳۳ )

IMG_1356 IMG_1355 IMG_1358