فروشگاه حاج صفری

بدون تردید مدیریت کارآمد شهری، پیش شرط اساسی هرگونه موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای جهت افزایش رفاه شهروندان در مناطق شهری بخصوص کلان‌شهر ها می‌باشد.جمله ساز و کارهایی که در کارآمدی مدیریت کلان‌شهرها تاثیر غیرقابل انکاری دارد ایجاد و توسعه نظام‌های توزیع مدرن و متمرکز در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌باشد. این گروه از مراکز توزیع مدرن دارای فواید گسترده‌ اقتصادی و اجتماعی می‌باشند که از آن جمله می‌توان به مواردی ذیل اشاره نمود:

  • کاهش هزینه‌های توزیع
  • ارائه کالا با قیمت مناسب
  • دقت بیشتر در کنترل کیفیت
  • کاهش هزینه‌های تردد درون‌شهری
  • صرفه‌جویی در زمان خرید شهروندان
  • کاهش حجم ترافیک
  • کاهش آلودگی‌های محیط زیست
  • سهولت نظارت بر عملکرد بخش خرده‌فروشی

بر این اساس، اندیشه و ضرورت ایجاد فروشگاه‌های زیتون سرای حاج صفری و پسران میان تصمیم‌گیران  بعنوان متولی ارائه و اشاعه خدمات مطلوب زیتون و فرآورده های آن شکل گرفت

 

حاج حسینعلی صفری

بنیانگذار فروشگاه های حاج صفری و پسران
فروشگاه شماره ۱
رودبار زیتون ، روبروی بانک ملی ، زیتون حاج صفری و پسران
تلفن : ۰۹۱۱۱۳۱۶۰۴۰ ، ۴۶۲۲۵۶۱ ( ۰۱۳۳ )
فروشگاه شماره ۲
امام زاده هاشم ، بعد از عوارضی رشت-قزوین
تلفن : ۰۹۱۱۳۳۲۳۰۰۷ ، ۴۶۶۹۱۹۰( ۰۱۳۳ )
فروشگاه شماره ۳
رستم آباد ، مجتمع زیتون حاج صفری و پسران
تلفن : ۰۹۱۱۱۳۶۹۲۴۲ ، ۴۶۷۳۵۳۰( ۰۱۳۳ )

فروشگاه شماره ۴
رودبار ، ابتدای ورودی بلوار شهید انصاری ( از سمت رشت )
تلفن : ۰۹۱۱۱۳۲۴۱۴۳ ، ۴۶۲۱۰۱۰ ( ۰۱۳۳ )

فروشگاه شماره ۵
امام زاده هاشم،بعد از عوارضی رشت -قزوین
تلفن : ۰۹۱۱۱۳۲۴۱۴۳ ، ۴۶۶۹۱۸۸ ( ۰۱۳۳ )

فروشگاه طلوع مهتاب
امام زاده هاشم،بعد از عوارضی رشت -قزوین
تلفن : ۰۹۱۱۱۳۲۴۱۴۳ ، ۴۶۶۹۱۷۵ ( ۰۱۳۳ )