طی گزارش وزارت کشاورزی، میزان تولید داخلی روغن‌ها و چربی‌ها در سال
۷۶-۱۳۷۵، فقط ۷-۶ درصد نیاز مصرف‌کنندگان کشورمان را تامین می‌کند. در سال ۱۳۷۵، حدود ۸۲۰ هزار تن روغن وارد کشور شده است که از این مقدار، ۷۰۰ هزار تن روغن خام به ارزش ۴۵۰ میلون دلار و ۱۲۰ هزار تن روغن آماده شد.

ارزش کل واردات روغن در سال ۱۳۷۵، بالغ بر ۵۷۰ میلیون دلار بوده است، اما طی برنامه پنج ساله دوم دولت، خودکفایی کشور با توسعه کشت دانه‌های روغن آفتابگردان، کلزا و توسعه باغات زیتون و راه‌اندازی کارخانه‌های روغن‌کشی در کشور به ۴۹ درصد خواهد رسید. یکی از منابع تامین کننده روغن مورد نیاز کشور از روغن زیتون می‌باشد