ٰداستان زیتون

داستان زیتون

روغن زیتون بکر به واسطه ویژگیهای حسی و تغذیه ای خود از سایر روغنهای گیاهی متمایز میشود .مزایای سلامتی بخش…

بیشتر
فرق روغن زیتون بکر و روغن زیتون فرابکر

فرق روغن زیتون بکر و روغن زیتون فرابکر

معرفی روغن زیتون بکر : روغن زیتون بکر با روش‌های مکانیکی یا فیزیکی استخراج شده و بعد از مراحل شستشو…

بیشتر
روغن زیتون تصویه شده 1.5 لیتری

روغن زیتون

درباره روغن زیتون رودبار : خوردن روغن زیتون قبل از غذا از بروز زخم معده جلوگیری کرده و اگر روزانه…

بیشتر