پرورده حاج صفری

زیتون پرورده حاج صفری و پسران اصل

زیتون پرورده چیست ؟ زیتون پرورده نوعی از سالاد زیتون است که از ترکیب چند محصول طبیعی و زیتون بدون…

بیشتر