انواع زیتون | واریته اخبار
انواع زیتون | واریته
سابقه کشت زیتون در ایران کشت زیتون در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد. به طوریکه ایران را...
5 روز قبل
زیتون پیکولین فرانسه زیتون تازه
زیتون پیکولین فرانسه
مشخصات زیتون پیکولین نام فارسی: پیکولین نام انگلیسی: Picholine نام های دیگر: Colliasse، Fausse (Lucques)، Piquette ریشه و...
3 ماه قبل
زیتون ماری محلی زیتون تازه
زیتون ماری محلی
زیتون ماری یا مارزه،محصول محلی رودبار است که ۲ درصد سهم کشتزارهای زیتون را به خود اختصاص داده...
4 سال قبل