غرفه حاج صفری در ارویک

استقبال کم نظیر مردم ارمنستان از غرفه شرکت صنایع غذایی حاج صفری و پسران اصل و آشنایی با انواع محصولات زیتون رودبار و پذیرایی حاج مهدی صفری مدیر عامل شرکت صنایع غذایی حاج‌صفری و پسران اصل و عوامل اجرایی شرکت در نمایشگاه آرویک در ایروان پایتخت ارمنستان.

 

زیتون فرابکر بودار