قیمت روغن زیتون رودبار در سال 1400

قیمت روغن زیتون رودبار در سال 1400

قیمت انواع روغن زیتون بکر بودار و فرابکر و روغن زیتون سرخ کردنی بدون بو رودبار در فروشگاهای زیتون حاج صفری و پسران اصل در تاریخ 3 فروردین 1400 اعلام شد و آخرین ویرایش لیست قیمت روغن زیتون ها در انتهای پست درج شده.

روغن زیتون فرابکر ویژه پخت و پز (1/5 لیتری) 2.600.000 ریال
روغن زیتون فرابکر ویژه پخت و پز (1 لیتری) 1.800.000 ریال
روغن زیتون بکر بودار ویژه پخت و پز (۱٫۵ لیتری) 2.150.000 ریال
روغن زیتون بکر بودار ویژه پخت و پز (1 لیتری) 1.500.000 ریال
روغن زیتون بکر بودار ویژه پخت و پز (۶۰۰ سی سی) 850.000 ریال
روغن زیتون بکر بودار ویژه پخت و پز (۲۵۰ سی سی) 400.000 ریال
روغن زیتون تصفیه شده ویژه سرخ کردن (1/5 لیتری) 2.300.000 ریال
روغن زیتون تصفیه شده ویژه سرخ کردن (1 لیتری) 1.600.000 ریال
روغن زیتون تصفیه شده ویژه سرخ کردن (600 سی سی) 900.000 ریال
روغن زیتون تصفیه شده ویژه سرخ کردن (250 سی سی) 430.000 ریال
روغن زیتون بودار محلی ماری (1/5 لیتری) 2.300.000 ریال
روغن زیتون بودار محلی ماری (1 لیتری) 1.600.000 ریال
روغن زیتون طبی 300.000 ریال
دیدگاهتان را بنویسید