بیش از نیم قرن است مجموعه زیتون حاج صفری و پسران اصل در قلب زیتون کشور فعال است. سالها تحقیق و تلاش در احیا و توسعه زیتون در کشور, صفری را به قهرمان این عرصه بدل نموده است. این حضور طولانی, برندی پخته و کامل را به کشور و منطقه نوید میدهد.

ایران و 60 کشور دیگر به نیکی از صفری یاد میکنند. ما طعم خوش زیتون را برای همه ذائقه ها طراحی کردیم. اکنون, همه ایرانیان, زیتون و روغن زیتون صفری را می شناسند. جهان هم, سلیقه ما را پسندید و اکنون ضمن زینت سفره ایرانیان, ضیافت های فرنگی را هم به فخر و طعم, تزیین میکنیم.

نمایش 1–12 از 66 نتیجه