پیشنهادهای شگفت انگیز

 • زیتون بدون هسته ممتاز 1 کیلویی
  زیتون بدون هسته ممتاز 1 کیلویی
  ۲۵,۰۰۰
  ۲۳,۲۵۰تومان
 • زیتون کنسروی جنگلی 1 کیلویی
  زیتون کنسروی جنگلی 1 کیلویی
  ۱۲,۰۰۰
  %۱۰
  ۱۰,۸۰۰تومان
 • زیتون کنسروی ممتاز 1 کیلویی
  زیتون کنسروی ممتاز 1 کیلویی
  ۱۸,۰۰۰
  ۱۷,۱۰۰تومان